Doãn Kiên

SEODO

Fastdo

Docorp

Doãn Kiên

SEODO

Fastdo

Docorp

About Me

Thành công lớn nhất của tôi là không từ bỏ chặng đường khởi nghiệp cùng Docorp, SEODO và Fastdo. Là người bắt đầu khởi nghiệp từ 2016, tôi thấy đây là sự may mắn vì được trải nghiệm chặng đường ý nghĩa này từ rất sớm. Tôi nghĩ tôi là người yêu thích việc chia sẻ, đặc biệt là kiến thức và câu chuyện xoay quanh những gì mà tôi từng trải nghiệm được

- Từ 2016 - 2020, tôi tập trung chia sẻ về SEO và Digital Marketing

- Sau 2020, tôi tập trung nói về trải nghiệm của tôi trong quá trình mà tôi xây dựng công ty, bao gồm các kiến thức về nhân sự, lãnh đạo và đặc biệt là OKRs

  • Age: 29
  • Company: SEODO/Fastdo
  • Address: Hà Nội
My Company
SEODO

Một SEO Agency từ 2016, tới 2023 quy mô hơn 50 nhân sự. SEODO như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Văn hoá SEODO y hệt con người tôi, khá trầm tính nhưng sức chiến đấu lại rất mãnh liệt

Fastdo

Một sân chơi mới của tôi khi tôi nhận thấy mình là người yêu thích quản trị và mong muốn cung cấp giải pháp quản trị số cho doanh nghiệp, thế mạnh của Fastdo là thúc đẩy hiệu suất làm việc cho nhân sự 

"Với tôi, người lãnh đạo thành công là khi tạo ra nhiều nhà lãnh đạo khác"